Himmelhoch

Blindgängerbombenglocken, Eierbecher, Militärstahlhelm, Muschelhorn & Live-Elektronik [2005]

Aufführungen:

  • 17. November 2005 Der Himmel voller Geigen
  • 18. November 2005 Der Himmel voller Geigen
  • Antworten

    *